Twój koszyk jest pusty

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Wersja z dnia 25 grudnia 2014

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Mymonki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-158), ul. Jesionowa 22, Telefon +48 32 782 45 10, e-mail: [email protected],
- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

© 2011-2013 Mymonki Sp. z o. o.